Home

Wij zijn een kinderdagverblijf met een capaciteit van 80  kinderen verdeeld over 6 leefgroepen: 1  babygroep, 1 kruipergroep en 4  groepen met kinderen van verschillende leeftijden.
Iedereen is bij ons welkom ongeacht afkomst, religie en geaardheid.
Onze crèche is elke werkdag open van 7u tot 18u en we hebben een ruime parking waardoor je vlot je kindje kan brengen en afhalen zonder parkeermoeilijkheden.
Ieder kind komt vooraf wennen  samen met één of beide ouders om zo de  overgang van thuis naar het kinderdagverblijf vlot te laten verlopen. Iedere  groep heeft vaste begeleidsters. Elk kind wordt zoveel mogelijk individueel  benaderd en opgevolgd omdat wij het welbevinden en de betrokkenheid bij dagelijks gebeuren heel belangrijk vinden.
We hebben kindvriendelijke, veilige en ruime lokalen,  aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Door onze 4 tuinen hebben de kinderen ook heel wat bewegingsvrijheid.        Natuurbeleving, zintuiglijk werken staan hierbij centraal.

Een beeld van de verschillende groepen met hun hoekenwerking ( zoals poppenhoek, autohoek, keukenhoek, verkleedkoffer, rustige en actieve hoek…):

– de baby’s   krijgen regelmatig babymassage en komen tot rust in de tummy tub of de   draagdoek , gaan soms eens mee naar buiten in de buggy, versterken hun spieren op de Bobathbal, prikkelen hun zintuigen met de voeldozen…

babymassagebobathbaldraagdoektummytubIMG_20160504_092143

kruipers worden gestimuleerd om actief bezig te zijn op de   verschillende ontwikkelingsdomeinen: kruipen, stappen, klauteren, vertellen, zingen, fantasiespel,….Ze worden ook  aangemoedigd om intens te spelen met o.a. blokken, boekjes, vormdozen,  kruiptunnel, klimrek,…. Daarnaast genieten ze ook van een wandeling buiten met de taxibus.

– de   peuters gaan  op in het werken rond natuurbeleving , zintuiglijk werken en maken zoveel  mogelijk gebruik van de buitenruimten.
Dagelijks wordt er aandacht besteed aan het vertellen dit adhv het vertelkastje, boekjes….

peuters buitenpeuters voeldozen buitentiktak

– in de groepen met gemengde leeftijden komen deze zaken uiteraard samen aan bod.

Daarnaast hebben wij ook aandacht voor het uiten van de   gevoelens bij de kinderen. Daarom werkt men in elke leefgroep met een   emotiepop. Deze  pop groeit mee op met de andere kinderen en wordt door de kinderen beschouwd  als een volwaardig lid van de groep.

emotiepop buitenemotiepop Jules

Om aan de individuele noden van de baby’s en kruipers   tegemoet te komen, werken we met flexibele eet- en slaapuren.

Over de groepen heen wordt er dagelijks gelezen en gewerkt met de voeldozen.

voorlezen

Kijk gerust verder op deze website van het   kinderdagverblijf

Advertenties