Q-boek

Hieronder kunt u het Q- boek terugvinden. Klik telkens op de titel op het document te openen.

1.2. Voorstelling van de voorziening

2.1. Missie en visie

2.2. Doelstellingen

2.3. Strategie

3.1. Organisatorische structuur

3.2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

3.3. Procedures en processen

3.3.1. Crisis en grensoverschrijdend gedrag

3.3.1 a) Crisisprocedure

3.3.1. a) Vervolg

3.3.2. a) Het wennen

3.3.2. a) Vervolg

3.3.2. b) Een gevarieerd aanbod aan spelmateriaal, bewegings- en andere activiteiten, zowel voor binnen als voor buiten

3.3.2. b) Vervolg

3.3.2. c) Regelmaat in de dagindeling

3.3.2. c) Vervolg

3.3.2. d) Een methode om het welbevinden en de betrokkenheid na te gaan.

3.3.2. d) Vervolg

3.3.2. e) Een taalbeleid dat de Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleert, met daarnaast positieve aandacht voor de taal die het kind in zijnhaar thuismilieu spreekt.

3.3.2. e) Vervolg

3.3.2. f) Het bevorderen van een onderlinge respectvolle houding

3.3.2. f) Vervolg

3.3.2. g) De continuïteit in de begeleiding van de kinderen, zodat een relatie opgebouwd kan worden tussen de kindern en de kinderbegeleiders

3.3.2. g) Vervolg

3.3.2. h) Een actief auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie en een permanente begeleiding van de kinderen

3.3.2. h) vervolg

3.3.3. b) Regelmatig overleg te plegen en te communiceren met het gezin, minimaal over de pedagogische aanpak en omgang met het kind en als er problemen zijn met het kind

3.3.3. b) Vervolg

3.3.4. De vormingsanalyse en het vormingsaanbod