Q-boek

3-3-1-crisis-en-grensoverschrijdend-gedrag-a-crisisprocedure
checklist-evaluatie-evacuatie
actiekaart-reanimeren-ehbo
basisreanimatiedoe-kaart-evacueren-in-de-gezinsopvang

3-3-2-b-een-gevarieerd-aanbod-aan-spelmateriaal-bewegings-en-andere-activiteiten-zowel-voor-binnen-als-voor-buiten
alfabetoefening-ervaringsgebieden-annick-en-sofie-jan-2016doe-de-test-speelbank-maart-2016doekaart-buiten-spelendoekaart-gevarieerd-spelaanbodzelfevaluatiekaart
alfabetoefening-ervaringsgebieden-annick-en-sofie-jan-2016
doe-de-test-speelbank-maart-2016
doekaart-buiten-spelen
doekaart-gevarieerd-spelaanbod
zelfevaluatiekaart

3-3-2-d-een-methode-om-het-welbevinden-en-de-betrokkenheid-na-te-gaan
3-3-2-d-zelfevaluatiekaart
3-3-2-d-bibo

3-3-2-e-een-taalbeleid-dat-de-nederlandse-taalverwerving-van-elk-kind-stimuleert-met-daarnaast-positieve-aandacht-voor-de-taal-die-het-kind-in-zijnhaar-thuismilieu-spreekt
doe-de-test-taal-speelbankl-mei-2016
doekaart-taal-in-de-gezinsopvang
koelkast-affiche-taalbeleid-2016
zelfevaluatiekaart-taalbeleid

3-3-3-b-regelmatig-overleg-te-plegen-en-te-communiceren-met-het-gezin-minimaal-over-de-pedagogische-aanpak-en-omgang-met-het-kind-en-als-er-problemen-zijn-met-het-kind
doekaart-communicatie-en-overleg-met-gezinnen
zelfevaluatiekaart

 

Advertenties